Wstrzymanie naboru wniosków na wyposażenie stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy będzie prowadzony do 23 września 2022 r. (włącznie). Maksymalna kwota o jaką można wnioskować to 36 900 zł.

Dodatkowo informujemy, że w ramach zawartych w tym roku umów wszelkie zakupy należy zrealizować i dostarczyć do Urzędu faktury w terminie do 30 listopada 2022 r.

Wypełnione Wnioski można składać:

  • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, 15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1,
  • osobiście w pokoju nr 5 na parterze przy wejściu do budynku,
  • elektronicznie przez epuap.gov.pl na adres skrytki ePUAP: /pupbialystok/SkrytkaESP
    (Wniosek złożony w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej).

Dział Instrumentów Rynku Pracy
III piętro, pok. 306, tel. 85-747-38-08

Źródło: https://bialystok.praca.gov.pl/