Zmiana wysokości kwoty bonu na zasiedlenie, dotacji na rozpoczęcie działalności oraz kosztów wyposażenia stanowiska pracy!

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że z dniem 1 września 2022 r. zmianie ulegają maksymalne kwoty, jakie można otrzymać w ramach:

  • Bonu na zasiedlenie do wysokości 12 300 zł,
  • Jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej do wysokości 36 900 zł
  • Refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości 36 900 zł

Powyższe kwoty maksymalne obejmują także wnioski złożone przed dniem 1 września 2022 r., jeżeli umowa o otrzymanie wsparcia zostanie podpisana po tym terminie.

Zmiana kwot maksymalnych wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2022 r.

Regulaminy oraz druki wniosków na poszczególne formy wsparcia dostępne są w zakładce dokumenty do pobrania.
Źródło: https://bialystok.praca.gov.pl/