Budżet Obywatelski Gminy Łapy 2023. Ruszyło głosowanie!

Od dziś (12 września br.) mieszkańcy Gminy Łapy mogą głosować na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego, a tym samym decydować o tym na co zostaną wydane środki z budżetu gminy.

W tym roku mieszkańcy zgłosili 12 propozycji zadań i wszystkie pomyślnie przeszły weryfikację i zostały dopuszczone do głosowania.

W 2023 roku zrealizowanych zostanie osiem projektów, które otrzymają największą liczbę głosów. Teraz wszystko zależy od mieszkańców. Głosowanie potrwa do 26 września, a wyniki głosowania poznamy najpóźniej 31 października br.

Kto może głosować?

GŁOSOWAĆ MOŻE KAŻDY MIESZKANIEC GMINY

BEZ WZGLĘDU NA WIEK – Głosować może także osoba niepełnoletnia, jednakże do karty do głosowania musi zostać dołączona zgoda opiekuna ustawowego – rodzica/opiekuna.

Osoby w wieku od 13 do 18 roku życia mogą głosować samodzielnie – tj. mogą samodzielnie podpisać kartę do głosowania, jednakże do ważności ich czynności musi zostać dołączona także zgoda opiekuna ustawowego.- pobierz Zgoda rodzica/opiekuna

BEZ WZGLĘDU NA ADRES ZAMIESZKANIA – liczy się tylko to, czy faktycznie mieszkasz na terenie Gminy Łapy. Na karcie do głosowania każdy głosujący wskazuje swój adres zamieszkania i swoim podpisem potwierdza, że podane dane są zgodne z prawdą.

Jak głosować?

GŁOSOWANIE ODBYWA SIĘ W DWÓCH FORMACH:

  1. PAPIEROWEJ– karta do głosowania dostępna jest na stronie internetowej www.lapy.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24,

pobierz Karta do głosowania 

 Aby oddać swój głos w wersji papierowej, należy wypełnić kartę do głosowania, i złożyć ją w:

  • Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach do urny oznaczonej „Budżet Obywatelski”,
  • przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Łapach ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2023”
  • lub po zeskanowaniu wysłać na adres poczty elektronicznej: bolapy@um.lapy.pl
  1. ELEKTRONICZNEJ – poprzez oddanie głosu w aplikacji LUPE. Należy kliknąć w poniższy link, następnie wypełnić i wysłać formularz: https://info.elapy.pl/pl/budzet-obywatelski-2023.html

Przy głosowaniu za pomocą aplikacji LUPE, osoba głosująca zostanie poproszona o podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość z linkiem do potwierdzenia oddania głosu.

WAŻNE

Wszystkie oddane głosy zostaną sprawdzone przez Komisję, która zweryfikuje ich poprawność:

– kartę do głosowania, w wersji papierowej, uznaje się za ważną, jeżeli zostanie czytelnie wypełniona w każdym punkcie, własnoręcznie podpisana i dostarczona do Urzędu Miejskiego w Łapach lub na adres poczty elektronicznej bolapy@um.lapy.pl w terminie od 12 września 2022 r. do 26 września 2022 r.;

– karty do głosowania, wersji papierowej, wypełnione niekompletnie i złożone w innym terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia;

– każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden głos na jedno wybrane przez siebie zadanie – poprzez postawienie znaku X na karcie do głosowania bądź zaznaczeniu zadania w aplikacji LUPE (jeśli na karcie do głosowania, wersji papierowej, zostanie zaznaczone 2 lub więcej zadań – zostanie ona uznana za nieważną)

– gdy głosujący wziął udział w głosowaniu więcej niż jeden raz, wszystkie oddane przez niego głosy uznane zostaną za nieważne;

– za nieważny uznany zostanie głos osoby niepełnoletniej bez podpisanej przez rodzica/opiekuna „Zgody opiekuna ustawowego”;

– za nieważny uznany zostanie głos oddany na Karcie do głosowania bez zakreślonego wyboru zadania;

– za nieważny uznanie głos niepotwierdzony w aplikacji LUPE.

WIZYTÓWKI PROJEKTÓW znajdziesz tutaj