POMYSŁ NA BIZNES POMYSŁEM NA PRZYSZŁOŚĆ IV

Polskie Centrum Edukacji I Analiz Ordo Sp. z o.o. rozpoczyna realizację projekt Pomysł na biznes pomysłem na przyszłość IV, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 40 osób powyżej 30 roku życia, które nie posiadały działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, zamieszkujących obszar subregionu białostockiego (w rozumieniu KC): Białystok, Choroszcz, Wasilków, Czarna Białostocka, Supraśl, Zabłudów, ŁAPY, Juchnowiec Kościelny, Dobrzyniewo Duże, Turośń Kościelna bezrobotnych lub poszukujących pracy lub nieaktywnych zawodowo znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, spełniających jednocześnie min. 1 warunek:

• Kobiety,
• Osoby po 50 roku życia,
• Osoby z niepełnosprawnością,
• Osoby długotrwale bezrobotne (bezrobocie nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
• Osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne).

Maksymalna kwota dotacji: 24 330,00 PLN
Wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy: 1850,00 PLN
Wsparcie pomostowe przez kolejne 6 miesięcy: 500,00 PLN

Szacowany termin wypłaty dotacji: sierpień-wrzesień 2018 r.

Planowane działania:

• Doradztwo zawodowe – 4h/os.
• Szkolenie ABC przedsiębiorczości – 20h/grupa + 20h na opracowanie biznesplanu
• Specjalistyczne wsparcie towarzyszące – 8h/grupowe + 8h/indywidualne
• Forum wymiany doświadczeń – 24h/grupa

REKRUTACJA ROZPOCZNIE SIĘ NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W POŁOWIE MARCA 2018 R.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do śledzenia strony internetowej: http://ordo.info.pl/category/aktualnosci/