PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach 20.02.2018r. wznowiła nabór wniosków w ramach Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II Makroregion Północno-Wschodni” dla województwa lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i PODLASKIEGO
Program mający na celu pomoc finansową w postaci niskooprocentowanych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej na województwa lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Z PROGRAMU MOGĄ SKORZYSTAĆ:

• pozostający bez pracy absolwenci szkół średnich i wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu;
• pozostający bez pracy studenci ostatniego roku studiów wyższych tj. ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich
• bezrobotni

PRZEZNACZENIE POŻYCZEK:

1. POŻYCZKA PODSTAWOWA na rozpoczęcie działalności gospodarczej

2. POŻYCZKA UZUPEŁNIAJĄCA na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy (jako dodatkowa pożyczka dla osób, które uzyskały pożyczkę podstawową)

3. POŻYCZKA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy dla przedsiębiorców

Wnioski o przyznanie pożyczki w województwie podlaskim przyjmowane są w następujących biurach:

Siemiatycze – placówka, ul. Grodzieńska 5, 17-300 Siemiatycze, tel. 504 398 240
Drohiczyn – placówka ul. Kraszewskiego 16, 17-312 Drohiczyn, tel. 504 398 240

Regulamin oraz formularze wniosków dostępne są na stronie: http://www.farr.pl/index.php…