Nabór wniosków na szkolenia i bony szkoleniowe oraz nabór wniosków na staże

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż od dnia 06 września 2023 r. osoby bezrobotne oraz uprawnione osoby poszukujące pracy będą mogły składać wnioski o:

  • skierowanie na szkolenie indywidualne (realizowane pod uprawdopodobnienie zatrudnienia)
  • przyznanie bonu szkoleniowego (dotyczy osób bezrobotnych do 30 roku życia, szkolenia realizowane pod uprawdopodobnienie zatrudnienia)

Odpowiednie druki do pobrania tutaj

Osoby zainteresowane wyżej wymienionymi formami wsparcia powinny zgłaszać się do Działu Rozwoju Zawodowego – stanowisko do spraw szkoleń – pokój 309A

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż od dnia 06 września 2023 r. Pracodawcy / Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu – dokumenty do pobrania tutaj

Wypełnione Wnioski można składać:

  • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, 15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1,
  • osobiście w Kancelarii na parterze przy wejściu do budynku,
  • osobiście w pokoju nr 5 na parterze przy wejściu do budynku,
  • elektronicznie przez epuap.gov.pl na adres skrytki ePUAP: /pupbialystok/SkrytkaESP. (Wniosek złożony w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej). Poniżej link do ePUAP:

https://moj.gov.pl/nforms/engine/ng/index?xFormsAppName=PismoOgolneDoPodmiotuPublicznego#