11 września rusza głosowanie na wybór zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – wizytówki zadań

Szanowni Państwo,

już od 11 września rusza głosowanie na wybór zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego. Aby Państwu ułatwić wybór, poniżej prezentujemy wizytówki poszczególnych zadań zgłoszonych przez mieszkańców.

W dniu rozpoczęcia głosowania o godz. 8.00 zostanie opublikowana karta do głosowania oraz uruchomiona aplikacja LUPE.

Kto może głosować?

GŁOSOWAĆ MOŻE KAŻDY MIESZKANIEC GMINY BEZ WZGLĘDU NA WIEK – Głosować może także osoba niepełnoletnia, jednakże do karty do głosowania musi zostać dołączona zgoda opiekuna ustawowego.

Osoby w wieku od 13 do 18 roku życia mogą głosować samodzielnie – tj. mogą samodzielnie podpisać kartę do głosowania, jednakże do ważności ich czynności musi zostać dołączona także zgoda opiekuna ustawowego.

Wzór zgody opiekuna ustawowego stanowi załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Łapach Nr LXVII/538/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. i jest dostępny na stronie www.lapy.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach. – pobierz:  Zgoda rodzica/opiekuna

BEZ WZGLĘDU NA ADRES ZAMIESZKANIA – liczy się tylko to, czy faktycznie mieszkasz na terenie Gminy Łapy. Na karcie do głosowania każdy głosujący wskazuje swój adres zamieszkania i swoim podpisem potwierdza, że podane dane są zgodne z prawdą.

Jak głosować?

GŁOSOWANIE BĘDZIE ODBYWAŁO SIĘ W DWÓCH FORMACH:

  1. PAPIEROWEJ– karta do głosowania zostanie udostępniona na stronie internetowej lapy.pl lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy – karty będą dostępne od momentu rozpoczęcia głosowania tj. od 11 września br. od godz. 8.00

Aby oddać swój głos w wersji papierowej, będzie należało wypełnić kartę do głosowania, i złożyć ją w:

  • Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach do urny oznaczonej „Budżet Obywatelski”,
  • przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Łapach ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2024”
  • lub po zeskanowaniu wysłać na adres poczty elektronicznej: bolapy@um.lapy.pl

2.ELEKTRONICZNEJ – poprzez oddanie głosu w aplikacji LUPE. W dniu rozpoczęcia głosowania, o godz. 8.00, zostanie udostępniony link do aplikacji, w który będzie należało kliknąć, następnie wypełnić i wysłać formularz.

Przy głosowaniu za pomocą aplikacji LUPE, osoba głosująca zostanie poproszona o podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość z linkiem do potwierdzenia oddania głosu.

  WAŻNE

Wszystkie oddane głosy zostaną sprawdzone przez Komisję, która zweryfikuje ich poprawność:

– kartę do głosowania uznaje się za ważną, jeżeli zostanie czytelnie wypełniona w każdym punkcie, własnoręcznie podpisana i dostarczona do Urzędu Miejskiego w Łapach lub na adres poczty elektronicznej bolapy@um.lapy.pl w terminie od 11 – 25 września 2023 r.;

– karty do głosowania wypełnione niekompletnie i złożone w innym terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia;

– każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden głos na jedno wybrane przez siebie zadanie – poprzez postawienie znaku X na karcie do głosowania bądź zaznaczeniu zadania w aplikacji LUPE;

– gdy głosujący wziął udział w głosowaniu więcej niż jeden raz, wszystkie oddane przez niego głosy uznane zostaną za nieważne;

– za nieważny uznany zostanie głos osoby niepełnoletniej bez podpisanej przez rodzica/opiekuna „Zgody opiekuna ustawowego”;

– za nieważny uznany zostanie głos oddany na Karcie do głosowania bez zakreślonego wyboru zadania;

– za nieważny uznanie głos niepotwierdzony w aplikacji LUPE.

Uwaga!

Jeśli na karcie do głosowania zostanie zaznaczone 2 lub więcej zadań – zostanie ona uznana za nieważną. Podobnie, jeżeli mieszkaniec złoży 2 lub więcej kart do głosowania, bądź zagłosuje za pomocą karty i aplikacji LUPE – wszystkie zostaną uznane za nieważne. Karty do głosowania wypełnione niekompletnie i złożone w innym terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Głosowanie mieszkańców potrwa do 25 września.

Wizytówki zadań zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego na stronie www.lapy.pl

Załącznik_5_Zgoda_rodzica_opiekuna_2024