Środki PFRON na szkolenie i założenie własnej firmy

Jesteś osobą z niepełnosprawnością i mieszkasz na terenie powiatu białostockiego? Chciałbyś ukończyć szkolenie, które zwiększy Twoje szanse na podjęcie zatrudnienia? Skorzystaj ze środków PFRON!

Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością zamieszkałą na terenie powiatu białostockiego oraz zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba poszukująca pracy niepozostająca
w zatrudnieniu możesz ubiegać się o sfinansowanie kosztów wybranego szkolenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

(Wniosek i Zasady finansowania szkoleń do pobrania TUTAJ)

Wypełnione Wnioski (wraz z wymaganymi załącznikami) można składać:
1. w postaci papierowej:
– osobiście w pokoju nr 3a na parterze
– pocztą tradycyjną na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok
2. elektronicznie przez epuap.gov.pl na adres skrytki ePUAP: /pupbialystok/SkrytkaESP
(Wniosek złożony w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej powinien
być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług
administracji publicznej).

Jesteś zainteresowany?
Szczegółowe informacje w siedzibie urzędu pok. nr 3a (parter) lub pod nr tel. 85 747 38 55

Źródło: www.bialystok.praca.gov.pl


 

Jesteś osobą z niepełnosprawnością i mieszkasz na terenie powiatu białostockiego? Chciałbyś założyć własną firmę? Skorzystaj ze środków PFRON!

Jeżeli planujesz założenie własnej firmy możesz ubiegać się o wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku może przyznać osobie z niepełnosprawnością zamieszkałej
na terenie powiatu białostockiego jednorazowe środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej do wysokości 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia (od 1 września 2022 r. kwota przeciętnego wynagrodzenia wynosi 6 156,25 zł, piętnastokrotność powyższej kwoty to 92 343,75 zł).

(Wniosek i Regulamin do pobrania TUTAJ)

Wypełnione Wnioski (wraz z wymaganymi załącznikami) można składać:
1. w postaci papierowej:
– osobiście w pokoju nr 3a na parterze
– pocztą tradycyjną na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok
2. elektronicznie przez epuap.gov.pl na adres skrytki ePUAP: /pupbialystok/SkrytkaESP
(Wniosek złożony w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej powinien
być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług
administracji publicznej).

Jesteś zainteresowany?
Szczegółowe informacje w siedzibie urzędu pok. nr 3a (parter) lub pod nr tel. 85 747 38 55

Źródło: www.bialystok.praca.gov.pl