WEBINAR online – wsparcie osób z niepełnosprawnościami finansowane ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym dot. prowadzonego naboru wniosków:

– osoby z niepełnosprawnością zainteresowane otrzymaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej, zarejestrowane jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, zamieszkałe na terenie powiatu białostockiego;

– pracodawców zainteresowanych zwrotem kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, chcących zatrudnić osobę z niepełnosprawnością (bezrobotną lub poszukującą pracy, niepozostającą w zatrudnieniu), zamieszkałą na terenie powiatu białostockiego;

– osoby z niepełnosprawnością, zarejestrowane w tut. Urzędzie Pracy jako osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, zainteresowane sfinansowaniem ze środków PFRON wybranego szkolenia, zamieszkałe zarówno na terenie powiatu białostockiego jak i miasta Białystok.

Spotkanie odbędzie się 4 sierpnia 2022 r. o godz. 11.00 za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Link do spotkania https://tinyurl.com/2p9d9mv5

żródło: www.bialystok.praca.gov.pl