Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku od dnia 27 lipca 2022 r. otworzył nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych wyłącznie na zasadach art. 51 ust. 1 oraz 51 ust. 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. maksymalny okres refundacji przez 6 miesięcy.

Wypełnione Wnioski będzie można składać:

  • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, 15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1,
  • osobiście w pokoju nr 5 na parterze przy wejściu do budynku,
  • elektronicznie przez epuap.gov.pl na adres skrytki ePUAP: /pupbialystok/SkrytkaESP
    (Wniosek złożony w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej).

Dział Instrumentów Rynku Pracy
III piętro, pok. 309A, tel. 85-747-38-10

Źródło:  https://bialystok.praca.gov.pl/