Ważne szkolenie dla rolników dot. płatności bezpośrednich na 2023

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Białymstoku zapraszają wszystkich rolników na bezpłatne szkolenia dotyczące Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027.

Szkolenie odbędzie się w czwartek (26 stycznia 2023 r.) o godz. 10.00 w Inkubatorze Przedsiebiorczości w Łapach przy ul. Sikorskiego 22A.

Podczas szkolenia poruszona zostanie tematyka:

• Zasady Warunkowości – nowe obowiązki dla rolników
• Ekoschematy – nowe pakiety w ramach płatności bezpośrednich
• Zasady ubiegania się o płatności bezpośrednie w roku 2023

Serdecznie zapraszamy na szkolenie.

Polska, podobnie jak inne kraje niebawem wejdzie w nowy okres programowania Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. W 2023 roku nastąpi całkowita zmiana w płatnościach bezpośrednich, płatnościach rolnośrodowiskowych, dlatego już teraz rolnicy muszą zaplanować i uwzględnić nową rzeczywistość jaka rysuje się przed nimi. Udzielane będą informacje na temat nowej płatności bezpośredniej pod nazwą Ekoschematy. Jest to program dobrowolny. Na szkoleniu będzie poruszony temat związany z nową perspektywą finansowania na lata 2023-2027, ale tylko w poglądowym zarysie ponieważ do niektórych działań nie ma jeszcze rozporządzeń wykonawczych. Ponadto doradca rolny, Bożena Pruszyńska informowała będzie o obecnych naborach wniosków PROW 2014-2022.
Następne szkolenie odbędzie się w lutym 2023, dlatego proszę śledzić ogłoszenia na stronie UM w Łapach.

Osoby zainteresowane udzieleniem szkoleniu proszone są o zapisanie się telefonicznie: Bożena Pruszyńska tel. kom. 502 356 193