BONY NA SZKOLENIA

Ruszają nabory !!!

Konkurs na udzielenie bonu na szkolenia w ramach Poddziałania 3.2.2.

Konkurs nr 5

Termin: 16.09.2022 r.

Godz. 8:00

Limit wniosków: 200 wniosków

Maksymalna kwota dofinansowania: 15 tys. zł/os.

Bon może uzyskać osoba pełnoletnia (18 +) bez względu na status: pracująca czy bezrobotna.  Preferencje przewidziane są dla osób zamieszkujących tereny wiejskie.

Bon szkoleniowy z działania 3.2.2 RPO to max. 15 tys. zł. /os. (można otrzymać kilka bonów na poszczególne kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym, do łącznej kwoty 15 tys. zł/os. dofinansowania).  Wkład własny uczestnika: min. 15%

oraz

Konkurs na udzielenie bonu na szkolenia w ramach Poddziałania 3.2.1.

Konkurs nr 6

Termin: 23.09.2022 r.

Godz. 8:00

Limit wniosków: 200 wniosków

Maksymalna kwota dofinansowania: 9 tys. zł/os.

 

Osoby kwalifikowalne w naborze to:

* 90% osób:

– osoby w wieku 50 lat i więcej

– osoby w wieku poniżej 25 roku życia

– osoby o niskich kwalifikacjach

* 10% osób to pozostałe osoby

Więcej informacji o projekcie na stronie:

https://bonynaszkolenia.eu/o-projekcie/