Nie masz ukończonych 30 lat i podejmujesz pracę lub zakładasz firmę poza miejscem zamieszkania? Odbierz bon na zasiedlenie!

Jeżeli planujesz podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcie działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania Urząd może przyznać Ci bon, w ramach którego otrzymasz środki finansowe na pokrycie kosztów zamieszkania.

W ramach bonu otrzymasz:
-wsparcie finansowe w wysokości max. 2-krotności przeciętnego wynagrodzenia (12 300 zł).

Jeżeli jesteś zainteresowany/-a zgłoś się do pośrednika pracy/doradcy klienta pok. 205, 206, 208, 209.

Dział Instrumentów Rynku Pracy
III piętro, pok. 308, tel. 85-747-38-48.

źródło: www.bialystok.praca.gov.pl