Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych !

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że od 05 maja 2021 r. rusza nabór wniosków o prace interwencyjne w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (VI)” PO WER, który skierowany jest do osób młodych poniżej 30 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie białostockim i  powiecie miasto Białystok.

Dodatkowo informujemy, że cały czas trwa nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu: „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (VI)” RPOWP, który skierowany jest do osób bezrobotnych po 50 roku życia pozostających bez pracy w powiecie białostockim i  powiecie miasto Białystok.

Druk wniosku oraz regulamin można znaleźć TUTAJ

Wypełnione Wnioski można składać:

  • pocztą, przesyłając na adres ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok,
  • osobiście, w Biurze Podawczym mieszczącym się w siedzibie Urzędu,
  • elektronicznie przez stronę praca.gov.pl (na portalu praca.gov.pl należy wybrać zakładkę „wnioski o usługi i świadczenia z urzędu” -> „pismo do urzędu” -> uzupełniony zeskanowany wniosek należy dołączyć jako załącznik do pisma a następnie podpisać profilem zaufanym,
  • elektronicznie przez epuap.gov.pl

Dział Instrumentów Rynku Pracy
III piętro, pok. 309A, tel. 85-747-38-10

źródło: https://bialystok.praca.gov.pl/