DOFINANSOWANIE USŁUG ROZWOJOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku realizuje projekt pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”. Projekt pozakonkursowy z zakresu adaptacyjności pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, skierowany jest do podlaskich przedsiębiorców z sektora MŚP i ich pracowników.
Projekt umożliwi przedsiębiorcom skorzystanie z możliwości refundacji części kosztów (dofinansowanie od 50% do 80% wartości usługi rozwojowej) poniesionych na kształcenie personelu.
Przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie obligatoryjnie muszą korzystać ze zbioru ofert usług rozwojowych, m.in. szkoleń i doradztwa wpisanych w Bazę Usług Rozwojowych.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://wupbialystok.praca.gov.pl/podmiotowy-system-finansow…

SPOTKANIA INFORMACYJNE:
WUP w Białymstoku organizuje spotkania informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji swoich i pracowników pt. „Wspieranie rozwoju pracodawców i pracowników sektora MŚP w województwie podlaskim.”

Spotkania odbędą się:
• 16 lutego 2018, godz. 9.30 – 11.00, Białystok, siedziba WUP, ul. Pogodna 22, sala 214
• 23 lutego 2018, godz. 10.30 – 12.00, Łomża, siedziba OT WUP, ul. Nowogrodzka 1, sala 03

Podczas spotkań uczestnicy dowiedzą się jakie rodzaje wsparcia można uzyskać w ramach projektu, jakie są warunki dofinansowania usług rozwojowych, jak wypełnić dokumenty zgłoszeniowe. W trakcie spotkań będzie można również skorzystać z konsultacji w zakresie funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych oraz ewentualnej pomocy doradczej w wyborze usług szkoleniowych.

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w spotkaniach przyjmowane są telefonicznie lub mailowo:
• Białystok – tel. 85 74 97 216 lub psfpodlasie@wup.wrotapodlasia.pl
• Łomża – tel. (86) 216 74 79 i (86) 216 23 46 lub biwulo@wup.wrotapodlasia.pl

Więcej informacji na temat spotkań można uzyskać na stronie:http://wupbialystok.praca.gov.pl/-/6406682-spotkania-inform…