Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby z niepełnosprawnością.

Pracodawco!
Zatrudniając osobę z niepełnosprawnością zamieszkałą na terenie powiatu białostockiego oraz zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku możesz ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia tworzonego stanowiska pracy. Kwota, o którą możesz wnioskować to 70.000 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wniosek i Regulamin do pobrania: https://bit.ly/3zmJM9r
Więcej informacji na stronie: www.bialystok.praca.gov.pl