Weź udział w konsultacjach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Od 5 marca do 8 kwietnia 2021 roku trwać będą konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-27, który jest następcą Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Do tej pory z programu dla Polski Wschodniej korzystało pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. W nowej perspektywie budżetowej dołączy do nich również część województwa mazowieckiego – oprócz Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów.

Nowy program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej będzie koncentrował się na czterech głównych obszarach: przedsiębiorczość i inwestycje; energia i klimat; spójna sieć transportowa oraz kapitał społeczny, turystyka i usługi uzdrowiskowe.

Z dotacji skorzystają zarówno małe i średnie firmy, innowacyjne start-upy, przedsiębiorstwa z sektora turystycznego i energetycznego, jak i samorządy oraz podmioty świadczące usługi publiczne, a także organizacje pozarządowe.

Na współfinansowanie z Funduszy Europejskich będą mogły też liczyć duże projekty miejskie, na przykład dotyczące zrównoważonej komunikacji miejskiej, oraz ponadregionalne inwestycje drogowe i kolejowe.

W konferencji organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 5 marca mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby. Wystarczy zarejestrować się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego po linkiem https://www.polskawschodnia.gov.pl/konsultacje. Spotkanie jest zaplanowane od godz. 10.00.

Konferencja będzie także transmitowana na YouTube, na kanale Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej informacji o konsultacjach, w tym projekt Programu i Prognozy Oddziaływania na Środowisko, znajduje się na stronie PO Polska Wschodnia.

żródło: www.wrotapodlasia.pl