UWAGA! Zmiana wysokości kwoty dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, bonu na zasiedlenie, oraz kosztów wyposażenia stanowiska pracy!

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż z dniem 1 września 2023 r. zmianie ulegają maksymalne kwoty, jakie można otrzymać w ramach:

  • Jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej do wysokości 42 000,00 zł
  • Bonu na zasiedlenie do wysokości 14 000,00 zł,
  • Refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości 42 000,00 zł

Powyższe kwoty maksymalne obejmują także wnioski złożone przed dniem 1 września 2023 r., jeżeli umowa o otrzymanie wsparcia zostanie podpisana po tym terminie.

Zmiana kwot maksymalnych wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2023 r.

Regulaminy oraz druki wniosków na poszczególne formy wsparcia dostępne są w zakładce dokumenty do pobrania.

źródło: www.bialystok.praca.gov.pl