Umorzenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy (art. 15zzd) oraz niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda)