Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

– Zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osób prowadzących działalność, firm zgłaszających do ubezpieczeń
mniej niż 50 osób, spółdzielni socjalnych i duchownych

– Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

– Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

– Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

– Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r.

– Zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty lub umowy o odroczeniu terminu płatności na okres 3 miesięcy

Szczegółowe informacje:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371?fbclid=IwAR1OIzsX6Ar8MiPMrB-G1zbFKg2af6_AZzyzFGdz4vMY-mSlUXZ4YdNHljg