Szkolenie dla płatników składek w zakresie dofinansowania projektów na poprawę warunków bhp

Przedsiębiorco!

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się, jakie należy spełnić warunki, by otrzymać dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy swoich pracowników oraz w jaki sposób przygotować wymaganą dokumentację, to szkolenie jest dla Ciebie.

Organizujemy je dla płatników składek, którzy są zainteresowani udziałem w ogłoszonym 19 maja 2021 r. Konkursie na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2022 r.(Konkurs 2021.01), w ramach którego wnioski będzie można składać od 1 do 30 czerwca 2021 r.

Temat szkolenia

Dofinansowanie działań płatników składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Konkurs 2021.01. Szkolenie dla płatników składek.

Kiedy?

28 maja 2021 r. w godz. 10:00 – 14:00

Cel szkolenia

Na szkoleniu::

  • przybliżymy płatnikom składek zagadnienia związane z Programem Dofinansowania,
  • przedstawimy możliwości uzyskania dofinansowania na działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zapoznamy płatników z zasadami i warunkami udziału w Konkursie 2021.01,
  • zaprezentujemy, jak prawidłowo wypełnić wniosek o dofinansowanie, jak przygotować niezbędną dokumentację i złożyć do ZUS, aby wziąć udział w Konkursie.

W ramach szkolenia przewidujemy również część warsztatową, by „krok po kroku” pokazać, jak wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie.

Forma szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie on-line z wykorzystaniem platformy Cisco Webex Events.

Jak wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie jest bezpłatne.

Chęć udziału w szkoleniu możesz zgłosić na adres: szkolenia.konkurs@zus.pl podając nazwę płatnika składek i adres mailowy, na który przekażemy zaproszenie.

Na zgłoszenia czekamy do 27 maja 2021 r. do godz. 15:00

W przypadku dużego zainteresowania – o uczestnictwie w szkoleniu w wyznaczonym terminie zdecyduje kolejność zgłoszeń. Kolejnym chętnym zaproponujemy inny termin szkolenia.

więcej informacji: https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/-/event/1/szkolenie-dla-platnikow-skladek-w-zakresie-dofinansowania-projektow-na-poprawe-warunkow-bhp/4015380