Środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby z niepełnosprawnością

Osoby z niepełnosprawnością zamieszkałe na terenie powiatu białostockiego zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Białymstoku oraz zainteresowane przyznaniem jednorazowych środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej zapraszamy do składania wniosków.
Kwota, o którą można wnioskować to 70.000,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wniosek i Regulamin do pobrania: https://bit.ly/2UXbLh0