Rusza nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż od dnia 16 stycznia 2023 r. otwiera nabór wniosków:

        1. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o:

 • Koszty wyposażenia stanowiska pracy (max. kwota 38 800,00 zł) – NOWE WZORY DOKUMENTÓW do pobrania tutaj
 • Prace interwencyjne – NOWE WZORY DOKUMENTÓW do pobrania tutaj
 1. Gminy mogą ubiegać się o organizację:
 • Robót publicznych – NOWE WZORY DOKUMENTÓW do pobrania tutaj3. Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o:
 • Bon na zasiedlenie (max. kwota 12 900,00 zł).  – NOWE WZORY DOKUMENTÓW do pobrania tutaj Osoby zainteresowane powinny zgłosić się do pośrednika pracy/doradcy klienta pok. 205, 206, 208, 209.
 • Środki na podjęcie działalności gospodarczej (max. kwota 38 800,00 zł) UWAGA! Minimalny wymagany okres rejestracji w Urzędzie na dzień złożenia wniosku wynosi
  30 dni
  – NOWE WZORY DOKUMENTÓW do pobrania tutaj

Wypełnione Wnioski można składać do dnia 31 marca 2023 r.:

 • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, 15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1,
 • osobiście w Kancelarii na parterze przy wejściu do budynku,
 • osobiście w pokoju nr 5 na parterze przy wejściu do budynku z wyłączeniem Wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,
 • elektronicznie przez epuap.gov.pl na adres skrytki ePUAP: /pupbialystok/SkrytkaESP
  (Wniosek złożony w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej).
  Poniżej link do ePUAP:
  https://moj.gov.pl/nforms/engine/ng/index?xFormsAppName=PismoOgolneDoPodmiotuPublicznego#

źródło: www.bialystok.praca.gov.pl