Rusza nabór wniosków na staże

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż od dnia 16 stycznia 2023 r. otwiera nabór wniosków:

 1. Osoby bezrobotne do 30 r. ż. zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy mogą składać wnioski o przyznanie:
 • Bonu stażowego – dokumenty do pobrania tutaj

Osoby zainteresowane przyznaniem bonu powinny zgłaszać się do pośredników pracy/doradców klienta pok. 205, 206, 208, 208A, 209.

2. Pracodawcy / Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o:

 • Zawarcie umowy o zorganizowanie stażu – dokumenty do pobrania tutaj

Wypełnione Wnioski można składać:

 • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, 15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1,
 • osobiście w Kancelarii na parterze przy wejściu do budynku,
 • osobiście w pokoju nr 5 na parterze przy wejściu do budynku,
 • elektronicznie przez epuap.gov.pl na adres skrytki ePUAP: /pupbialystok/SkrytkaESP
  (Wniosek złożony w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej).
  Poniżej link do ePUAP:
  https://moj.gov.pl/nforms/engine/ng/index?xFormsAppName=PismoOgolneDoPodmiotuPublicznego#

źródło: www.bialystok.praca.gov.pl