Rozpoczęło się głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Łapy 2021

Już od dzisiaj 14 września można decydować o tym, na co wydane będą pieniądze z Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku. Głosowanie potrwa do 21 września👍
Mieszkańcy mają do wyboru jedno z 18 zadań, które pozytywnie przeszły weryfikację i zostały dopuszczone do głosowania.

Kto może głosować?
W budżecie obywatelskim może uczestniczyć każdy mieszkaniec Gminy Łapy. Nie jest wymagane zameldowanie. Głosować może także osoba niepełnoletnia, jednakże do karty do głosowania musi zostać dołączona zgoda opiekuna ustawowego. Wzór zgody opiekuna ustawowego stanowi załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Łapach Nr XX/169/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r i jest dostępny na stronie www.lapy.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach.

Jak głosować?
Głosy należy oddać na Karcie do głosowania, którą można pobrać ze strony internetowej www.lapy.pl lub pobrać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 18-100 Łapy.

Każdy mieszkaniec będzie mógł oddać tylko jeden głos na jedno wybrane przez siebie zadanie – poprzez postawienie znaku X na karcie do głosowania.

Uwaga!

Jeśli na karcie do głosowania zostanie zaznaczone 2 lub więcej zadań – zostanie ona uznana za nieważną. Podobnie, jeżeli mieszkaniec złoży 2 lub więcej kart do głosowania – wszystkie zostaną uznane za nieważne. Karty do głosowania wypełnione niekompletnie i złożone w innym terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Aby oddać swój należy wypełnić kartę do głosowania, i złożyć ją w:

👉Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach do urny oznaczonej „Budżet Obywatelski”,
👉przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Łapach ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2020”
👉lub po zeskanowaniu wysłać na adres poczty elektronicznej bolapy@um.lapy.pl

Na stronie http://www.lapy.pl/…/1748-rozpoczelo-sie-glosowanie-w-ramac… znajdują się wizytówki zadań zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego.