Program „Czyste Powietrze” – ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Informujemy, że 6 lipca ruszyła ścieżka bankowa w programie „Czyste Powietrze”, czyli nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Alior Bank oraz Bank Ochrony Środowiska są pierwszymi bankami, które rozpoczynają akcję kredytową. Pożyczki wyniosą do 100 tys. zł.

Nowa, bankowa ścieżka to rozwiązanie dla osób, które chciałyby dokonać termomodernizacji lub wymienić piec, ale nie mają na to pieniędzy.

Kredyty w ramach programu „Czyste Powietrze” można przeznaczyć w szczególności na wymianę starych pieców, docieplenie budynków jednorodzinnych, modernizację instalacji C.O i C.W.O.  Za otrzymane pieniądze można także wymienić nieszczelne okna, drzwi zewnętrzne, a nawet bramy garażowe, zamontować kolektory słoneczne, mikroinstalację fotowoltaiczną lub wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Można również zamówić audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych) oraz dokumentację projektową i ekspertyzy.

Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została zmieniona w stosunku do zwykłej ścieżki, realizowanej za pośrednictwem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Najważniejsze zmiany to:

– rozpoczęcie przedsięwzięcia (w przypadku wniosków składanych w wfośigw: możemy rozpocząć inwestycję i kwalifikują się koszty do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, w przypadku banków: przedsięwzięcie można rozpocząć najwcześniej w dniu złożenia wniosku w banku),

– okres realizacji inwestycji (wfośigw: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku, bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku),

– rozliczenie wniosku (wfośigw: maksymalnie w trzech częściach, bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia),

– korekta wniosku (wfośigw: tak, bank: nie, możliwość ponownego złożenia wniosku).

– Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze”, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych, oraz wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

Pięć kroków do Kredytu Czyste Powietrze

  1. W oddziale banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze”, złóż wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze”. Konsultant (pracownik banku) pomoże Ci wypełnić dokumenty.

 

  1. Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, Twój bank złoży w Twoim imieniu wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

  1. Twój bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłaci Ci kredyt. Jeśli kredyt jest zabezpieczony gwarancją BGK, to wypłata kredytu nastąpi po podpisaniu umowy dotacji.

 

  1. W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) powinieneś zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w WFOŚiGW w Białymstoku wniosek o jej rozliczenie.

 

  1. WFOŚiGW wypłaci Ci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez Ciebie dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek Twojego kredytu, czyli bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.

 

Więcej informacji:

Alior Bank: https://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/kredyty-i-pozyczki/kredyt-ratalny-czyste-powietrze.html

BOŚ Bank: https://www.bosbank.pl/klient-indywidualny/pozyczki-i-kredyty/kredyt-czyste-powietrze