Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku wstrzymuje nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

W związku z duża ilością złożonych wniosków, Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku z dniem 10 marca 2021 r. wstrzymuje nabór wniosków o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.
Wnioski można składać do dnia 9 marca 2021 r. (włącznie).

Wniosek i Regulamin do pobrania TUTAJ

źródło: www.bialystok.praca.gov.pl