Powiatowy Urząd Pracy ogłasza uzupełniający nabór wniosków o dotację na podjęcie działalności gospodarczej

W terminie 14 – 25 września 2020 r. będzie prowadzony nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej.

Kwota dofinansowania: 29 500,00 zł brutto❗️

O dotację może ubiegać się każda osoba zarejestrowana jako bezrobotna w tut. Urzędzie.
Priorytetowo będą traktowane wnioski:

kobiet do 30 r. ż.,
osób długotrwale bezrobotnych*,
osób po 50 r. ż.,
osób posiadających niskie kwalifikacje**,
osób z niepełnosprawnościami,
mężczyzn w wieku 30 – 49 lat.

WAŻNE! Jednocześnie zaznaczamy, że jest to nabór uzupełniający na ostatnie dotacje w bieżącym roku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku – zabezpieczenie oraz zawarcie umowy o dofinansowanie będzie musiało nastąpić do 13 listopada 2020 r., natomiast założenie działalności gospodarczej do 10 grudnia 2020 r.

Uwaga!! W przypadku dużej ilości wniosków nabór może zostać skrócony.

Wniosek do pobrania: https://bialystok.praca.gov.pl/-/3052865-srodki-na-podjecie…

Wypełnione Wnioski będzie można składać:
– poczta tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, 15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1,
– osobiście w biurze podawczym na parterze przy wejściu do budynku.

Dodatkowe informacje po numerem tel. 85 747 38 08.
oraz na stronie: https://bialystok.praca.gov.pl/

* Osoby długotrwale bezrobotne – w przypadku osób poniżej 25 r.ż. – bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, a w przypadku osób powyżej 25 r.ż. – nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,
** Osoby o niskich kwalifikacjach – osoby, które posiadają wykształcenie do ISCED 3 włącznie (do poziomu wykształcenia ponadgimnazjalnego włącznie).