Nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informujemy, że od dnia 1 marca 2021 r. będzie prowadzony nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej.

Kwota dofinansowania: 31 000,00 zł brutto.

Aktualne druki Wniosków oraz Regulamin dostępne tutaj

UWAGA: 

Wskazywane we Wniosku informacje dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego muszą być zgodne z danymi w systemie teleinformatycznym Urzędu. W związku z tym nie należy dołączać kopii świadectw, dyplomów, umów itp. do Wniosku. Zgodnie z aktualnym Regulaminem nie trzeba również dołączać ofert handlowych dotyczących planowanych zakupów, ani deklaracji współpracy.

Wypełnione Wnioski będzie można składać:

  • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, 15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1,
  • osobiście w biurze podawczym na parterze przy wejściu do budynku.

Dodatkowe informacje po numerem tel. 85 747 38 08.

Źródło: https://bialystok.praca.gov.pl/