Nabór do projektu „PROSTO DO PRACY”

Firma 4progress – doradztwo i szkolenia rozpoczęła rekrutację do projektu „PROSTO do PRACY!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym założeniem projektu jest zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, mieszkańców powiatu białostockiego, sokólskiego oraz Miasta Białystok.

W ramach wsparcia w projekcie oferowane są:
• Indywidualna diagnoza zawodowa
• Grupowe warsztaty rozwoju zawodowego i osobistego
• Indywidualne pośrednictwo pracy
• 4-miesięczne staże zawodowe
(staże zawodowe dla wszystkich uczestników projektu z wynagrodzeniem netto w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, organizowane w lokalnych przedsiębiorstwach i instytucjach).

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!
Dodatkowo oferowany jest zwrot kosztów dojazdu na wsparcia grupowe oraz staże zawodowe.

Kartę zgłoszeniową oraz regulamin projektu mogą Państwo pobrać ze strony: http://www.4progress.pl/6-pliki
Uzupełnione karty, wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) przyjmowane są w Biurze Projektu, przy ul. Legionowej 30 lok 205 w Białymstoku, w dniu robocze w godz. 9.00 – 15.00.

Szczegółowe dane dostępne są na stronie: http://www.4progress.pl/projekty/17-prosto-do-pracy