Budżet Obywatelski Gminy Łapy 2022

Już niebawem rusza trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy po raz kolejny będą mogli zdecydować, na co zostanie przeznaczona część budżetu Gminy Łapy.

Na Budżet Obywatelski 2022 przeznaczono środki w wysokości 800 tys. zł, a realizacja jednego zadania może kosztować do 100 tys. zł.

Wnioski z propozycjami zadań do realizacji będą przyjmowane od 19 lipca do 2 sierpnia 2021 r.

Propozycje zadań może zgłosić każdy mieszkaniec. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie trzy wnioski. Szacunkowy koszt jednego złożonego zadania nie może przekroczyć 100 tys. zł. Spośród wszystkich zgłoszonych do realizacji propozycji komisja wybierze zadania dopuszczone i niedopuszczone do głosowania. Obie listy będą dostępne na www.lapy.pl . Następnie mieszkańcy będą mogli oddać głos w głosowaniu jawnym. Każdy mieszkaniec będzie mógł oddać tylko jeden głos na jedno wybrane przez siebie zadanie. Do realizacji zakwalifikowane zostaną zadania, które uzyskały największą liczbę głosów aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski w danym roku. Do 31 października będą znane wyniki głosowania. Wybrane zadania zostaną zrealizowane w 2022 r.

Budżet Obywatelski to doskonała okazja, aby włączyć się w życie naszej lokalnej społeczności.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat Budżetu Obywatelskiego? A może masz już pomysł?

Wszelkie informacje nt. Budżetu Obywatelskiego można uzyskać w Ośrodku Przedsiębiorczości w Łapach –  zapraszamy codziennie w godzinach od 8.00-15.00, tel. 85 814 19 20.

Ponadto zapraszamy wszystkich zainteresowanych na popołudniowy dyżur konsultacyjny, który odbędzie się w Ośrodku Przedsiębiorczości w Łapach dniu 8 lipca 2021. w godzinach od 15.30 do 19.00.

Pytania można kierować również na adres e-mail: bolapy@um.lapy.pl

Zapraszamy.

Załączniki dostępne na stronie : http://www.lapy.pl/index.php/aktualnosci/2568-budzet-obywatelski-gminy-lapy-2022