Bony na zasiedlenie!

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku przypomina!

Jeśli jesteś osobą bezrobotną, nie masz ukończonych 30 lat – możesz skorzystać z bonu na zasiedlenie!

Jeżeli planujesz podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcie działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania Urząd może przyznać Ci bon, w ramach którego otrzymasz środki finansowe na pokrycie kosztów zamieszkania.
W ramach bonu otrzymasz:
-wsparcie finansowe w wysokości max. 2-krotności przeciętnego wynagrodzenia (9 040 zł.)
Jeżeli jesteś zainteresowany/-a zgłoś się do pośrednika pracy/doradcy klienta
pok. 205, 206, 208, 209, 210.
Dział Instrumentów Rynku Pracy
III piętro, pok. 309, tel. 85-747-38-09.